Zwiększenie ochrony lokatorów zmuszanych do opuszczania mieszkań i nękanych przez właścicieli kamienic to główny celem nowelizacji przepisów karnych podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę. Ustawa ma wejść w życie po trzech miesiącach od jej ogłoszenia. Więcej czytaj na rp.pl
KRYTERIA KORZYSTANIA Z DODATKÓW MIESZKANIOWYCH
sobota, 04 sierpień 2012 10:48

Ile komornik może zabrać z wynagrodzenia

Plagą dla niewypłacalnych lokatorów są niezgodne z prawem zajęcia komornicze. Dlatego staramy się na naszej stronie zawrzeć wiedze niezbędna, aby się przed nimi bronić. Ochronę wynagrodzenia z a pracę zapewniają przepisy Kodeksu Pracy.  W przypadku tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż alimentacyjne komornikowi wolno zająć tylko 50% wynagrodzenia po…
Przepisy dotyczące zajęć komorniczych z emerytur i rent zawiera Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z 1998 r. w art. 139-141. W myśl tych przepisów komornik może zająć: do wysokości 60 % świadczenia z tytułu wypełnienia zobowiązań alimentacyjnych dłużnika 2. do wysokości  50 % świadczenia na pokrycie…
Zdarza się, że kamienicznicy w dochodzeniu swoich należności posługują się firmami windykacyjnymi. Często agresywna windykacja – zarówno w wykonaniu kamienicznika jak i ludzi przez niego wynajętych – staje się elementem działań nękających lokatorów. Poniżej przedstawiamy opis stanu prawnego dotyczącego działań indykatorów oraz radzimy jak się bronić. Jeśli po lekturze tego…