wtorek, 10 grudzień 2013 14:06

Solidarni z lokatorami 18.12.2013

18 grudnia , godz. 18.00. środa Teatr Ósmego Dnia

Zapraszamy na wydarzenia wspierające zbiórkę publiczną „Solidarni z lokatorami” Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów!

W programie: spektakl „Jarzenie” Teatru Palmera Eldritcha, koncert elektroakustycznego zespołu KOPYT/KOWALSKI, historie nadużyć „czyścicieli” poznańskich kamienic - w lekturze aktorów Ósemek. W przerwach – poczęstunek.

WSTĘP WOLNY

Przygotowane wydarzenia towarzyszą finałowi tegorocznej zbiórki publicznej WSL „Solidarni z Lokatorami” – zbiórki środków finansowych na obronę i pomoc prawną dla najniżej uposażonych ofiar „czyścicieli” poznańskich kamienic.

Pierwsza odsłona zbiórki zrealizowana z inicjatywy Obywatelskiego Forum Kultury miała miejsce podczas wydarzeń kulturalnych - głównie w dniach 14 -17 marca br. Dzięki zebranym wówczas środkom udało się pokryć koszty pomocy prawnej dla lokatorów poznańskich kamienic oraz sfinansować dotychczasowe koszty procesu o stalking (uporczywe nękanie wzbudzające u ofiary poczucie zagrożenia lub "istotnie naruszające jej prywatność") przeciwko „czyścicielom kamienic". W procesie tym uczestniczy kilkadziesiąt poszkodowanych lokatorów.

18 grudnia w Teatrze Ósmego Dnia wolontariusze WSL, w specjalnie oznaczonych oraz zapieczętowanych puszkach, zbierać będą fundusze na opłacenie ostatniej raty w toczącym się procesie o stalking oraz na pomoc prawną dla najniżej uposażonych lokatorów.

Ufamy, że dzięki włączeniu się w akcję solidarnościową artystek i artystów występujących 18 grudnia uda nam się w tak dobrej atmosferze zebrać fundusze na dalszą ochronę prawną lokatorów!!

Ostatni etap zbiórki publicznej „Solidarni z Lokatorami” odbędzie się przy współpracy Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów z Teatrem Ósmego Dnia oraz Stowarzyszeniem My-Poznaniacy.

Program

18.00 spektakl "Jarzenie", Teatr Palmera Eldritcha

Scenariusz i reżyseria: Palmer Eldritch

Muzyka: Patryk Lichota

Aktorzy: Agata Elsner, Marcin Głowiński, Kuba Kapral, Tomasz Michniewicz

Produkcja: Teatr Ósmego Dnia

Premiera: 28.11.2008

Żaden element opowiedzianej historii nie burzy tego nastroju. Wszystkie te świa-tło-przestrzenie-cienie, prztykane są pytaniami o kondycję współczesnego człowieka. Czy przeżarci popkulturą, stajemy się karykaturami samych siebie? Co się dzieje, gdy o naszej niezwykłości zaczynają przesądzać niecodzienne potrzeby? Czy intelektualne elity pogardzające tłumem nie pożerają własnego ogona? Wszak Spektakl mówi - ci, którzy uważają wszystkich za głupców, sami są głupcami. Z czasem nawet pytania tracą na wartości. Społeczne relacje w których tkwimy okazują się niczym innym, jak kolejnymi parafrazami pierwotnego walenia w bęben. Bez końca i do skutku.

Fragment recenzji

Wojciecha Morawskiego
z Nowej Siły Krytycznej

trailer :http://www.youtube.com/watch?v=ZgH_ac-qkj0

 

19.00 aktorzy Teatru Ósmego Dnia: Adam Borowski, Marcin Kęszycki, Ewa Wójciak przeczytają fragmenty artykułów prasowych dziennikarzy Gazety Wyborczej: Ludmiły Anannikovej i Piotra Żytnickiego dotyczących procederu „czyszczenia” poznańskich kamienic oraz losów lokatorów

19.30 koncert duetu KOPYT / KOWALSKI

KOPYT / KOWALSKI poznański duet elektroakustyczny, który tworzą Szczepan Kopyt – poeta i gitarzysta oraz Piotr Kowalski – perkusista i producent muzyczny. Debiutancki "buch" z 2011 r., który stanowi połączenie nowej poezji z muzyką elektroniczną i alternatywną, przyniósł duetowi kilkanaście koncertów w Polsce (m.in. w Kawiarni Literackiej na OFF Festiwalu) i na Słowacji, a Szczepanowi Kopytowi nominację do Paszportu Polityki (wydawnictwo składa się z tomiku wierszy i płyty). W tym roku światło dzienne ujrzał nowy płytomik "kir". Przynosi on zupełnie inne, surowe, bluesowo-psychodeliczne kompozycje. Radykalnej redukcji poddali muzycy ilość obsługiwanych instrumentów – z całego arsenału pierwszej płyty i setu koncertowego zostały gitara i perkusja, a środek ciężkości został przeniesiony na dobrze rozegrany aranż. Oczywiście cała ta muzyka kręci się wokół kolejnej porcji poezji.

Link do najnowszego teledysku:

http://www.youtube.com/watch?v=KV-JJ96t6AQ


Ponadto: rozmowy, spotkania przy kawie, herbacie i pysznym jedzeniu

Dlaczego zbiórka funduszy?

Zbiórka funduszy na obronę i opiekę prawną najniżej uposażonych lokatorów jest w obecnej chwili szczególnie ważna – pozwoli bowiem pomóc konkretnym osobom nękanym przez czyścicieli kamienic. Lokatorów często nie stać na założenie sprawy w sądzie. A to zazwyczaj jedyny sposób, by mogli się skutecznie bronić przed bezprawnymi działaniami właścicieli. Jednocześnie trzeba stwierdzić, że istniejące prawo w sposób niedostatecznych chroni interesy lokatorów, dlatego ważne są także działania symboliczne oraz gesty solidarności.

Zorganizowanie – poprzez społeczną zbiórkę – skutecznego wsparcia prawnego lokatorów to także nadzieja na zbudowanie w dłuższej perspektywie sprawnie działającej społecznej sieci ochrony lokatorów. Ochrony zarówno przed firmami zajmującymi się zawodowym nękaniem lokatorów, jak i przed wynajmującymi te firmy właścicielami kamienic, którzy dla zysku ekonomicznego świadomie omijają prawo i bez skrupułów uderzają w najbiedniejszych mieszkańców. To nadzieja na jasny komunikat:  „Nie ma społecznej zgody na praktykę czyszczenia kamienic!”

Dlaczego nie darmowi prawnicy?

Sprawy lokatorskie nie są jeszcze dość popularne na wokandach sądowych. Darmowi prawnicy, często studenci nie są w stanie wziąć na siebie ciężaru długotrwałych batalii związanych z obroną lokatorów (podobnych do tych wokół kamienicy przy ulicy Stolarskiej). Podejmowanie tej tematyki wymaga dużej sprawności i doświadczenia, a nie tylko jednorazowych porad. Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów aktualnie współpracuje z mec. Agnieszką Rybak-Starczak, która od lat zajmuje się obroną prawną poszkodowanych lokatorów. Stowarzyszenie organizuje także siec systematycznych porad prawnych.

Kto organizuje zbiórkę?

Zbiórkę publiczną funduszy na obronę i pomoc prawną dla lokatorów formalnie organizuje Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów. Stowarzyszenie otrzymało pozwolenie Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Poznania na organizację zbiórki, która jest prowadzona od 14 marca do końca 2013 roku.

Ostatni etap zbiórki publicznej odbędzie się przy współpracy Teatru Ósmego Dnia oraz Stowarzyszenia My-Poznaniacy.

Jak wyglądać będzie transparentność przepływu środków finansowych uzyskanych w ramach zbiórki

Po zakończeniu zbiórki ( w styczniu) WSL i grupa koordynacyjna „Solidarni z lokatorami” będzie publicznie informować (na stronie www.wsl-poznan.pl) o wysokości zebranych środków oraz komu i w jakiej sprawie udzielona została opieka prawna sfinansowana ze zbiórki.

Całość zbiórki zakończy się szczegółowym raportem finansowym oraz podsumowaniem społeczno-politycznych zmian jakie być może uda się osiągnąć dzięki tej inicjatywie.

W związku ze zgłoszeniem zbiórki publicznej w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Poznania, całość zbiórki podlegać będzie także sprawozdawczości wynikającej z obowiązującego prawa.

Opublikowano w Informacje

Oświadczanie

Prawo własności nie może stać ponad prawem do spokojnej i godnej starości

 Wczoraj Urząd Miasta Poznania zajął stanowisko w sprawie Marii Grajewskiej i Haliny Kułaczek, lokatorek wysiedlonych z kamienicy przy ulicy Jackowskiego 27. Z informacji, które otrzymaliśmy nieoficjalnie, wynika, iż władze tłumaczą się, że obie lokatorki, wg przesłuchanych świadków, opuściły swoje lokale ok. 2-3 lat temu. Z uwagi na trudną sytuację w kamienicy, lokatorki nigdy nie twierdziły, że przebywaja tam cały czas. Nigdy jednak nie opuściły swoich mieszkań na stałę. Analizując sprawę jednostronnie, miasto dokonano wymeldowania z urzędu. Wojewoda Wielkopolski utrzymał ten werdykt w mocy. Uznano za niewystarczające zapewnienia lokatorek, że czasowo przebywają i nocują w spornych lokalach w kamienicy przy ulicy Jackowskiego 27, posiadają w nich swój majatek i rzeczy osobiste, oraz że mają zamiar tam na stalę przebywać. aż do momentu przyznania im lokali socjalnych. Świadczyła o tym m.in. tegoroczna korespodancja Haliny Kułaczek z ZKZL. W przypadku Marii Grajewskiej wykorzystano dodatkowo jej niepełnosprawność umyslową.

Ponieważ dokonano wymeldowania z urzędu, miasto obecnie twierdzi, że lokatorkom nie przysługuje wobec powyższego prawo do lokali socjalnych, przyznanych na mocy prawomocnego wyroku sądu. Wynika z tego, że decyzja w trybie administracyjnym, w rzeczywistości uchyliła wyrok niezawisłego sądu.

W sprawie tej chcieliśmy oświadczyć co nastepuje:

1. Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 7 czerwca 1983 r. II UR 4/83 zajął jednoznaczne stanowisko, zgodnie z którym nie stanowi o miejscu zamieszkania występowanie tylko jednej przesłanki, polegającej na samym zamieszkiwaniu w sensie fizycznym. Sąd Najwyższy w jednym ze swoich wyroków uznał, iż „o stałości pobytu osoby fizycznej na danym terytorium decyduje przede wszystkim takie przebywanie tej osoby, które ma cechy założenia tam ośrodka swoich osobistych i majątkowych interesów". Z drugiej strony samo przebywanie fizyczne w lokalu, nawet przez dłuższy okres czasu, nie decyzje, że jest to pobyt na stałe (np. w przypadku wykonywania pracy czy też studiowania w innej miejscowości).

2. Obecnie obie lokatorki nie mają żadnego miejsca, gdzie mogłyby przebywać z zamiarem stałego pobytu. W związku z powyższym, odebranie im prawa do lokalu socjalnego jest nie tylko nieetyczne, ale też – naszym zdaniem – bezprawne.

3. Co ciekawe w przydatku spraw wnoszonych przez właścicieli kamienicy domagających się spłaty zaległości czynszowych, często wykorzystuje się interpretacje przepisów, o których mowa w pkt. 1, aby wykazać, iż sam fakt nie przebywania fizycznego w lokalu, nie zwalnia lokatora od zapłaty. W kwietniu 2013 roku w sprawie Haliny Kułaczek, sąd tak właśnie interpretował sytuację, stwierdzając w przypadku jej córki, że skoro były tam m.in. złożone jej rzeczy, to musi ona odpowiadać za zobowiązania czynszowe razem z swoją matką, bo należy uznać, że w istocie tam mieszkała (Sygn. akt: nr IX C 100/13 wyroku z dnia 18.04.2013). W uzasadnieniu sąd stwierdził, że jeszcze w grudniu 2010 roku rodzina mieszkała pod adresem przy ulicy Jackowskiego (późniejszy okres nie był przedmiotem analizy sądu). Wynika z tego, że jak kamienicznik chce uzyskać zaległy czynsz, to przepisy i sytuacja jest interpretowana w jeden sposób, kiedy zamierza z urzędu wymeldować lokatora – dowody prokuruje i interpretuje się inaczej. Naprzeciwko schorowanym i leciwym lokatorkom, stanęła sprawnie działająca machina „czyścicieli kamienic”, za którymi stoją pieniądze, prawnicy i urzędnicy miejscy, którzy dziś cynicznie twierdzą, że poszkodowane lokatorki miały pełne prawo brać czynny udział w postępowaniu administracyjnym, ale z tego nie skorzystały.

4. Fakty tymczasem przedstawiają się w następujący sposób:

- kamienica przy ulicy Jackowskiego 27 została oczyszczona z lokatorów, stoi pusta;

- Halina Kułaczek i Maria Gajewska miały przyznane wyrokiem sądu lokale socjalne;

- miasto wymeldowało obie lokatorki na wniosek właściciela kamienicy (Wojewoda Wielkopolski utrzymał decyzję w mocy), dając wiarę tylko jednej ze stron i nie uwzględniając interesów lokatorek;

- w ten sposób miasto arbitralnie stwierdza, że lokatorkom lokale socjalne się nie należą, bo w inny sposób zabezpieczyły swoje potrzeby lokalowe, choć to tylko domniemanie i wygodna interpretacja urzędników;

- kamienicznik wymienił zamki w drzwiach i wywiózł rzeczy lokatorek; wcześniej jeszcze przed uzyskaniem wymeldowania zastraszał mieszkańców, utrudniał dostęp do mediów;

- samo uzyskanie wymeldowania z urzędu nie uprawniało właściciela kamienicy do rozporządzania mieniem lokatorek bez ich zgody; naruszono przyjęte tu procedury prawne;

- obie lokatorki nie mają obecnie miejsca, gdzie mogłyby zatrzymać się na pobyt stały – w sensie formalnym są bezdomne, ale żeby otrzymać pomoc miasta – co kuriozalne - muszą stać się nimi realnie – trafić pod most czy na Dworzec Zachodni.

5. Miasto Poznań pokazało po raz kolejny, że jego działania wspierają „czyścicieli kamienic”. Swój obowiązek zapewnienia lokali socjalnych traktuje na tępy, biurokratyczny sposób, pozostając kompletnie nieczułym na cierpienia osób starszych, schorowanych, kobiet. W zaistniałej jednak sytuacji Wielkopolskie Stowarzyszenia Lokatorów nie może zrobić nic więcej poza ewentualnym skierowanie sprawy do sądu o przywrócenie posiadania. Ostateczna decyzja zostanie podjęta w przyszłym tygodniu, po konsultacjach prawnych i uwzględnianiu skromnych możliwości finansowych WSL. Halina Kułaczek skierowała sprawę do Naczelnego Sądu Administracyjnego, kwestionując tryb jej wymeldowania.

 Apelujemy do mediów o w dalszym ciągu nagłaśnianie każdego przypadku czyszczenia kamienic.

 Apelujemy do mieszkańców Poznania o czynny opór przeciwko „czyścicielom kamienic” i o sąsiedzką solidarność.

 Pamiętajmy, że prawo własności nie może stać ponad prawem do spokojnej i godnej starości, do opieki nad osobami schorowanymi i dziećmi, do sprawiedliwego podziału społecznych zasobów.

 

 

Poznań, 29 listopada 2013 roku                                         Wielkopolskie Stowarzyszenia Lokatorów

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano w Informacje
czwartek, 28 listopad 2013 20:23

ZKZL nie chce dać lokali socjalnych

Dwie lokatorki z kamienicy przy ulicy Jackowskiego 27 zostały bezprawnie eksmitowane. Bez ich wiedzy w mieszkaniach wymieniono zamki, a rzeczy wywieziono do magazynów. Właściciel kamienicy twierdził, że obie kobiety nie mieszkają na Jackowskiego i uzyskał wymeldowanie z urzędu. Ale okazało się, ze to nie prawda. Lokatorki domagają się przywrócenia posiadania i lokali socjalnych.
Zgodnie z wypowiedzią jaką udzieliła urzędniczka Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w programie „Interwencja” telewizji Polsat z dnia 25 listopada br. „gdyby wierzyciel nie potwierdził nam [czyli ZKZL], że te panie nie wyprowadziły się, a on lokal odzyskał, my byśmy tym paniom zaproponowali lokale socjalne”. Ponoć było ich dla mieszkańców kamienicy Jackowskiego 27 łącznie pięć. Wcześniej ZKZL odpowiadając w połowie sierpnia br.  jednej z poszkodowanych, Halinie Kułaczek, twierdził, że „nie może określić terminu złożenia oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego…” Z niejasnych deklaracji Zarządu wynika jednak, że przyznano im lokal socjalny, ale ZKZL rozmawiał o nim nie z mieszkankami, którym się należał, ale z właścicielem, który arbitralnie miał stwierdzić, że takowe mieszkania nie są potrzebne.

Dziś działacze i działaczki Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów oraz Federacji Anarchistycznej s. Poznań byli w Zarządzie Komunalnych Zasobów Lokalowych, domagając się dla poszkodowanych lokali socjalnych. Jednak dowiadujemy się, że obecnie miasto interpretuje sytuację tak, że lokatorkom mieszkania się nie należą, ponieważ nie mieszkają na Jackowskiego 27! Same miasto, na podstawie przedstawionych przez właściciela wersji wydarzeń, wymeldowało kobiety. Nie są już zatem – wg  urzędników - stroną w sprawie. Sugerują, że konieczne byłoby sądowne przywrócenia posiadania, a to jest możliwe najszybciej za pół roku. Co się ma dziać z lokatorkami przez ten czas? Niewiadomo. Miasto umywa ręce.

Jutro, w piątek 28 listopada, o godz. 12.00. działacze i działaczki WSL udadzą się do ZKZL jeszcze raz. Tym razem z samymi lokatorkami.

Opublikowano w Informacje

"Taką sytuację zastała po powrocie ze szpitala 83-letnia Halina Kułaczek. Właściciel domu eksmitował ją nielegalnie z kamienicy przy ul. Jackowskiego. Stowarzyszenie lokatorów domaga się od miasta natychmiastowej pomocy.

Kobiety zostały nielegalnie eksmitowane, ale właściciel kamienicy wprowadził urzędników w błąd, twierdząc, że wyprowadziły się same. Okazuje się, że lokatorki zostały też - na wniosek właściciela - wymeldowane z mieszkań, które zajmowały. - To kolejny przykład "czyszczenia" poznańskich kamienic. Miasto powinno się tym poważnie zająć - mówił Jarosław Urbański, działacz Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów. Dodał, że stowarzyszenie żądało od miasta powołania specjalnej komisji, która analizowałaby przypadki wyrzucanych nielegalnie lokatorów, ale tego nie zrobiono."

Cały artykuł na poznan.gazeta.pl

Oglądaj również w wtkplay.pl

Oglądaj również na interwencja.polsat.plOpublikowano w Informacje

 

Kamienica przy ul. Jackowskiego 27 stała się kolejnym przykładem działań czyścicieli kamienic. Od 2002 r., kiedy zmienił się właściciel, lokatorzy obawiali się eksmisji i szykan. Podwyższano im znacznie czynsze. Ofiarami padły w dużej części osoby starsze i schorowane. Doszło do ludzkich tragedii. Jedna z lokatorek nie wytrzymała i w czerwcu 2010 r., po informacji o kolejnej podwyżce czynszu, popełniła samobójstwo. Z relacji, którymi dysponujemy i którym – jako WSL – dajemy wiarę, bezpośrednim powodem targnięcia się na życie było zagrożenie utraty mieszkania i wypłacalności.

Ostatnim etapem czyszczenia kamienicy przy ul. Jackowskiego 27 było wysiedlenie na bruk dwóch starszych kobiet, które z racji swojego wieku i stanu zdrowia nie były w stanie skutecznie obronić się przed działaniami zarządcy i właścicieli oraz miejskiej biurokracji. Teoretycznie należał im się przydział do lokali socjalnych. Jednak, nie oglądając się na to, dokonano brutalnego wysiedlenia. W ich mieszkaniach na Jeżycach wymieniono zamki, a rzeczy osobiste wywieziono. Co więcej, administracja uzyskała wymeldowanie lokatorek z urzędu. Nie są to pierwsze znane WSL przypadki, kiedy zarządy i właściciele czyszczonych kamienic uzyskują wymeldowanie lokatorów z urzędu na podstawie naciąganych lub po prostu nieprawdziwych informacji.

Winę za obecny stan rzeczy ponoszą nie tylko czyściciele kamienic, ale także władze miasta Poznania. Gdyby samorząd zapewnił odpowiednie lokale socjalne, nie doszłoby do wielu tragedii. Wieloletnie zaniedbania w kwestii mieszkaniowej zarządu miasta, działającego pod kierownictwem Ryszarda Grobelnego, doprowadziły do ostrego kryzysu mieszkaniowego i społecznego. Obecnie dla grup najniżej uposażonych braki mieszkaniowe wynoszą, wg ocen miasta, od 2500 do 3000 mieszkań (socjalnych i komunalnych), a wg ocen Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów – ok. 10 000 mieszkań. Mimo to miasto wcześniej uznało za niepotrzebne powołanie specjalnej komisji do spraw czyszczonych kamienic (o co postulowało WSL), jak również storpedowało inicjatywę „społeczno-mieszkaniowego okrągłego stołu”. W dalszym ciągu biurokratyczna machina państwa i samorządu pozostaje obojętna na potrzeby lokatorów i dramat ofiar czyścicieli kamienic, ale sprzyja właścicielom kamienic, spekulantom i deweloperom.

W sprawie lokatorek z kamienicy przy ul. Jackowskiego 27 domagamy się:

1. Przywrócenia przez urząd miasta meldunku.

2. Natychmiastowego przyznania lokatorkom należnych im wyrokiem sądu lokali socjalnych oraz udzielenia pomocy jako ofiarom czyszczonych kamienic.

 

Opublikowano w Informacje

Kilka miesięcy temu na stronach Głosu Wielkopolskiego pojawił się artykuł pod znamiennym tytułem: „Jackowskiego 27 - czy to kolejna czyszczona kamienica? Właściciele zaprzeczają”.
Lokatorzy postanowili nagłośnić sprawę, ponieważ poczuli się zagrożeni. Przede wszystkim dlatego, że osoby pojawiające się w kamienicy były powiązane z czyścicielami kamienic. Zmuszono ich jednak do milczenia, a następnie nieruchomość została bezwzględnie wysiedlona, o czym świadczy przypadek 83-letniej mieszkanki, która sama o tym pisze w liście do Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów.

Do 2006 roku zarządcą budynku było MPGM, a lokatorzy mieli przydziały z miasta. Kamienica stosunkowo często zmieniała właścicieli. W latach 2008–2009 należała na przykład do Piotra i Joanny B., znanych z głośnej sprawy nielegalnego wyrzucenia starszej kobiety na bruk z jej mieszkania przy ul. Sczanieckiej, z kolei zarządcą był wtedy Piotr Ś. Od marca 2013 roku kamienica stała się własnością firmy Kamienice Wielkopolskie, której pełnomocnikiem jest Paweł C., osoba związana między innymi z NeoBankiem, znajomy Piotra Ś. i Pawła Ż. oraz właściciel brutalnie wyczyszczonej kamienicy przy ul. Strusia, gdzie teraz prowadzi prywatny akademik.     

W lipcu 2013 roku przedstawiciele lokatorów skorzystali również z pomocy prawnej Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów. Zrezygnowali jednak z dalszego nagłaśniania zaistniałej sytuacji ze względu na ostrą reakcję przedstawicieli nowego właściciela, którzy wyraźnie dali im do zrozumienia, że kontaktowanie się z dziennikarzami i działaczami społecznymi na pewno im nie pomoże w rozwiązaniu narastającego konfliktu. Wystraszyli się. Niestety po raz kolejny okazało się, że osoby pokroju Pawła C. mimo wielu zapewnień nie zamierzają rozwiązać tej sprawy zgodnie z prawem i nie  krzywdząc mieszkańców.

Poniżej publikujemy list od jednej z lokatorek kamienicy przy ul. Jackowskiego 27, która podczas pobytu w szpitalu została pozbawiona dostępu do własnego mieszkania. Po raz kolejny kamienica – tym razem bez akcji protestacyjnych i większego zainteresowania mediów – została oczyszczona, przez to samo grono powiązanych ze sobą osób.

List lokatorki:

Za kilkanaście dni moje 83. urodziny. Urodziłam się i wychowałam w Bydgoszczy na ul. 20 Stycznia 1920 roku pod nr 6 jako jedna z 9 dzieci robotnika. Była bieda, ale nikt głodny nie chodził. Mieszkaliśmy w kamienicy, której właścicielem był Niemiec, Pan Neumann – do dziś go wspominam w modlitwie. Korzystałam z tego najbardziej, ponieważ nosiłam wspaniałe ubrania po ich córce Karmenie. Nawet wojna go nie zmieniła, zawsze się za nami wstawiali, choć moja siostra nie uniknęła łapanki i wywozu do pracy, ale wróciła.

Potem chaos, wyzwolenie, przetaczający się front i pytania: „Kuda na Berlin?”. Właściciel naszej kamienicy zmarł w areszcie. Nad nami rozlokowała się rosyjska orkiestra wojskowa. Potem komuna: Zaczynam pracę, czyny społeczne, wczasy i wycieczki z zakładu pracy. Wtedy zobaczyłam jak piękna jest Polska.

Po ślubie w 1960 roku zamieszkałam w Poznaniu w prywatnej kamienicy przy ul. Jackowskiego. Potem już mamy wolność! [Po 1989 roku] znajdują się spadkobiercy kamienicy i na przywitanie 100% czynsz w górę, potem nowy właściciel i znów 100%. Przez to ludzie tracili zdrowie i nerwy, a nawet odebrali sobie życie. Ja bałam się wychodzić z domu. To, że żyję to opatrzność Boża. Złamałam rękę akurat na zimę i pojechałam do rodziny, bo tu trzeba nosić węgiel. Potem operacja oka. Nogi jeszcze noszą, lubię chodzić. Teraz jestem w szpitalu rehabilitacyjnym. Urząd Miasta na wniosek właściciela uznał, że zbyt często wyjeżdżam, a jak wracam to nie melduję tego faktu sąsiadom i należy mnie wymeldować. Odwołałam się. Przyjechałam na przepustkę ze szpitala, a tu w kamienicy drzwi zamknięte, nie mam dostępu do mieszkania. Zostałam z walizką, tam jest cały mój dobytek. Wiem że nikt nic nie zrobi. Kiedy wcześniej odcięli mi wodę, właściciel włamał się pod moją nieobecność. Wtedy tylko powiedzieli, że mam prawo ich skarżyć. Przecież ja nie doczekam końca procesu i na to wszyscy liczą. Bardzo szybko tracę wzrok, chciałam ostatnie dni przeżyć godnie, pod własny stół wyciągać nogi, gdzie co postawię tam będzie stało. Ale niestety mam tułać się po rodzinie, znajomych? Gdzie wrócę ze szpitala?

Mówicie, że kiedyś było bezprawie, to nie tak. Było złe prawo rygorystycznie przestrzegane, a teraz mamy piękne prawo, tylko z egzekwowaniem go są ogromne problemy. Nadal takich jak Pana Ikonowicza zamyka się, odważne wypowiedzi padają tylko w telewizji z ust byłego sędziego i te słowa mają ogromne znaczenie. Tylko w takich ludzi wierzę. Nie takiej wolności czekałam, miało być lepiej. Zawsze była nadzieja, a teraz i ona umarła.

 

Czytaj również artykuł Wróciła ze szpitala i nie mogła wejść do mieszkania

Oglądaj także Nielegalna eksmisja na Jeżycach

 

 

 

Opublikowano w Informacje

W sobotę 19 października grupy z całej Europy, w ramach Europejskiej Koalicji Na Rzecz Prawa Do Miasta organizowały protesty lokatorskie. W Atenach, Amsterdamie, Berlinie, Budapeszcie, Dublinie, Genewie, Lizbonie, Paryżu, Rzymie, Warszawie i wielu innych europejskich miastach odbyły skoordynowane działania i protesty. W Poznaniu miała miejsce  pikieta pod siedzibą NeoBanku i jego spółek zależnych. Zjawiło się na niej kilkadziesiąt osób. Akcji towarzyszyło duże zainteresowanie mediów.

Nasze życie nie może sprowadzać się do comiesięcznego opłacania korporacji, państwa i rządu. W zamian otrzymujemy rosnące ceny mieszkań, wyższe czynsze, droższą energię i wodę, a w końcu, gdy nie możemy już więcej płacić – bezlitosne wysiedlenia na bruk. W gentryfikowanych dzielnicach spekulanci na rynku nieruchomości atakują wszystkich lokatorów, nawet tych, którzy opłacają regularnie czynsz. Jedyną ich przewiną jest niski status społeczny i ekonomiczny.

W Poznaniu na Alejach Marcinkowskiego 11, ma siedzibę NeoBank i liczne spółki, które trudnią się wysiedleniami. Wynajmowały one w tym celu czyścicieli kamienic. Poznańska opinia publiczna była wielokrotnie informowana o sposobach, jakimi imają się właściciele budynków mieszkalnych i spekulanci na rynku nieruchomości. Celem zmuszenia ludzi do wyprowadzki odcinano wodę, gaz, niszczono kanalizację, skuwano tynki, zalewano mieszkania, podrzucano truchła zwierząt i robaki, zastraszano, szantażowano i grożono. Setki rodzin, żyjąc pod tą presją, zdecydowało się uciec ze swoich mieszkań. Zdecydowana większość z nich miała obowiązujące umowy, opłacone czynsze i teoretycznie prawo lokatorskie po swojej stronie. Jednak dopiero po tym, jak lokatorzy kamienic przy ul. Stolarskiej, Piaskowej, Małeckiego, Niegolewskich, Kanałowej i wielu innych, zdołali się zorganizować i wyszli na ulice, działania czyścicieli kamienic spotkały zdecydowany opór i potępienie opinii publicznej. Lokatorzy i lokatorki, którzy nie dali się zastraszyć „mafii mieszkaniowej”, wygrywają obecnie sprawy przed sądami, właściciele wypłacają im wielotysięczne odszkodowania, a przypadki brutalnych wysiedleń są coraz rzadsze. Mimo że najbardziej bezwzględni czyściciele kamieniec stanęli przed sądem, bezkarni pozostają ich zleceniodawcy, w tym banki, które inwestowały na rynku nieruchomości.

Jedno z najbardziej brutalnych wysiedleń miało miejsce w 2010 r. w kamienicy przy ul. Strusia w Poznaniu. Jego ofiarą padła m.in. Karolina Skrzypczak i jej rodzina. Należąca wówczas do NeoBanku i działająca na jego zlecenie firma wynajęła znanych czyścicieli kamienic. Nie zważając na fakt, że Karolina była ciężko chora i wychowywała małe dziecko – odcięto media, zniszczono kanalizację, nocami odpalano race na klatce schodowej i rozpylano gaz bojowy, wywołując panikę wśród lokatorów. Przez kilka miesięcy mieszkańcy kamienicy na ul. Strusia żyli w ciągłym strachu, aż wszyscy się wyprowadzili. Karolina Skrzypczak jest dziś aktywną działaczką Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów. Swoich prześladowców pozwała do sądu. Wygrała sprawę z firmą, która była bezpośrednio odpowiedzialna za prześladowania lokatorów. Zasądzono jej rodzinie wielotysięczne odszkodowanie. W takich okolicznościach NeoBank, po „oczyszczeniu” kamienicy, sprzedał spółkę i tym sposobem uchyla się od zapłaty odszkodowania i odpowiedzialności za swoje czyny.

To tchórzliwe postępowanie dowodzi, że czyściciele kamienic i ich mocodawcy wyzbyci są jakichkolwiek zahamowań w gonitwie za zyskami. Żądamy, by NeoBank wziął odpowiedzialność za swoje czyny, przeprosił wszystkich lokatorów, którzy padli ofiarą wynajętych przez niego firm, dobrowolnie wypłacił odszkodowania ofiarom lokatorskich czystek i zaprzestał finansowania czyścicieli kamienic.

 

 

 

Czytaj również artykuł Pikieta lokatorów w Poznaniu. "Logiem NeoBanku powinno być zgniłe jabłko"

Czytaj również artykuł Protest w obronie lokatorów czyszczonych kamienic

Czytaj również artykuł Obrońcy lokatorów pikietowali przed NeoBankiem

Czytaj również artykuł NeoBank ze zgniłym jabłkiem w tle

Oglątaj także w WTK PLAY Protest przeciwko nękaniu i eksmisjom lokatorów

Opublikowano w Informacje
piątek, 18 październik 2013 11:08

Lokatorzy wygrali z "czyścicielami" kamienic

"135 tys. zł zapłaci nękanej rodzinie spółka, która wynajmowała "czyścicieli" kamienic. Bandyci odcinali lokatorom wodę, rozbijali ściany, podrzucali martwe szczury.

W kamienicy przy ul. Strusia w Poznaniu - dziś wyremontowanej i zmienionej w prywatny akademik - trzy lata temu pojawili się "czyściciele" kamienic.

Wynajęła ich spółka Beneficial powiązana z poznańskim NeoBankiem. Budynek kupiła od prywatnego właściciela. "Czyściciele" mieli się pozbyć lokatorów."

 

Cały artykuł do przeczytania na poznan.gazeta.pl 
Opublikowano w Informacje
środa, 16 październik 2013 14:16

Europejski Dzień Akcji Lokatorskich

19 października 2013 zapraszamy mieszkańców Poznania do wyrażenia sprzeciwu w Europejskim Dniu Akcji Lokatorskich! Dość eksmisjom i spekulacjom!

Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów, działające w ramach Europejskiej Koalicji Na Rzecz Prawa Do Miasta (The European Action Coalition for the Right to Housing and the City) organizuje pikietę i konferencję prasową nt. nielegalnych wysiedleń oraz wyników postępowań sądowych wszczętym przeciwko spółkom prowadzącym – w imieniu banków – działalność spekulacyjną na rynku nieruchomości i zlecającym czyszczenie kamienic.

Organizacje i grupy z całej Europy w dniu tym chcą razem powiedzieć dość spekulacjom finansowym i cięciom budżetowym oraz nieustannemu podnoszeniu czynszów. My dopowiadamy: Dość brutalnych wysiedleń i finansowania czyścicieli kamienic przez poznańskie banki! Dość przyzwolenia ze strony władz na brutalne eksmisje!

Podstawowym prawem człowieka, jest prawo do godnego życia. Miasta, są naszą wspólną własnością. Żądamy zapewnienia wszystkim prawa do mieszkania oraz równego dostępu do przestrzeni publicznej. W Atenach, Amsterdamie, Berlinie, Budapeszcie, Dublinie, Genewie, Lizbonie, Paryżu, Rzymie, Warszawie i wielu innych europejskich miastach, odbędą się dziś skoordynowane działania i protesty, podczas których mieszkańcy domagać się będą niższych czynszów, zaprzestania eksmisji oraz budowy mieszkań socjalnych.

Dołącz do nas, protestując przeciwko polityce państw i miast. Nasze życie nie może się sprowadzać do comiesięcznego opłacania państwa i rządu. W zamian otrzymujemy rosnące ceny mieszkań, wyższe czynsze, droższa energię i wodę. a w końcu, gdy nie możemy już więcej płacić - bezlitosne eksmisje na bruk.

Zapraszamy!

godzina 12.00 Zemsta ul. Fredry 5/3 - konferencja prasowa z byłymi lokatorkami „czyszczonej kamienicy”

godzina 13.00 Al. Marcinkowskiego 11– akcja pikieta pod siedzibą kilkunastu spółek, wyspecjalizowanych w brutalnych metodach wysiedleń.

Opublikowano w Informacje

Jadwiga Troszczyńska, zamieszkująca kamienicę przy ulicy Sczanieckiej 1 w Poznaniu, w kwietniu 2012 roku dostała wyrok eksmisji z przydziałem do lokalu socjalnego. Właścicielom nieruchomości, którymi są Joanna i Piotr B., zależało jednak, by kobieta jak najszybciej opuściła zajmowane mieszkanie. Lokatorka miała aktualną umowę najmu, zameldowanie, regularnie płaciła czynsz. W grudniu 2012 roku Jadwiga Troszczyńska zastała opróżnione mieszkanie i wymienione zamki w drzwiach – zabrano wszystko: od ubrań, po meble. Właściciele wywieźli rzeczy do magazynu w Mogilnie. Nie wydano jej nowych kluczy. Zawiadomiona przez Jadwigę Troszczyńską policja nie chciała interweniować. Lokatorka znalazła się na bruku. Prosiła o pomoc miasto, aby przydzieliło jej należne mieszkanie socjalne – bez skutku.Sprawa trafiła do Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów. Skierowano pozew do sądu o naruszenie posiadania. Wyrok zapadł w końcu czerwca 2013 roku. Nakazano w trybie natychmiastowym przywrócenie mieszkania Jadwidze Troszczyńskiej. Jednak właściciele go nie wykonali. Zwrócili się w tych okolicznościach do władz miasta o przydział lokalu socjalnego nielegalnie wysiedlonej przez nich lokatorce. A te – choć wcześniej nie chciały rozmawiać z lokatorką – z właścicielem owszem, zgodziły się pod warunkiem, że wyremontuje socjalne lokum. Sprawa zaczęła się jednak przeciągać. Tłumaczono to koniecznością prac remontowych. Urzędnicy ZKZL nie przychodzi na umówione spotkania. Kiedy wreszcie po wielu miesiącach nalegań we wrześniu przedstawiono lokatorce mieszkanie socjalne przy ulicy Dąbrowskiego, okazało się, że jest ono w ruinie, nie zostało wyremontowane i nie nadaje się do zamieszkania. 65-letnia Jadwiga Troszczyńska, pomimo korzystnego dla siebie wyroku sądu, jest nadal bezdomna. Niedługo minie rok, od kiedy tuła się, wysiedlona bezprawnie z zajmowanego przez nią wcześniej lokalu przy Sczanieckiej 1.

Sprawa ta jest skandaliczna przynajmniej z trzech powodów:

1. Kolejny raz obserwujemy kompletne ignorowanie praw lokatorskich i niemoc tzw. wymiaru sprawiedliwości. Poznańska prokuratura, swoim zwyczajem, umorzyła postępowanie, uznając, że działania właścicieli kamienicy nie mają znamion czynu zabronionego, choć sąd – jak się okazało później - nie miał już żadnych wątpliwości co do tego, że naruszono posiadanie Jadwigi Troszczyńskiej. Pozostaje pytanie czy w przypadku prokuratury (i policji) zabrakło woli czy inteligencji? Zachęceni jak widać postawą prokuratury, dziś właściciele ignorują wyroki sądu.

2. Po drugie, bulwersujący jest fakt, że w sukurs właścicielom idzie obecnie Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, reprezentujący politykę mieszkaniową miasta. ZKZL wcześniej ignorował potrzeby Jadwigi Troszczyńskiej, dziś dogaduje się (faktycznie za jej plecami) z właścicielami kamienicy łamiącymi prawa lokatorskie. Z obywatelskiego punktu widzenia jest to sytuacja kuriozalna. Nie jest to jednocześnie pierwszy tego typu przypadek, kiedy dla władz miasta (i wojewody wielkopolskiego) partnerem do rozmów są nie nękani mieszkańcy, ale ich oprawcy – czyściciele kamienic.

3. Wreszcie, najważniejsze – Jadwiga Troszczyńska, 65-letnia schorowana kobieta, od wielu miesięcy nie ma gdzie mieszkać, nie ma dostępu do swoich rzeczy osobistych, znosi upokorzenia, stała się ofiarą nie tylko brutalnego wysiedlenia, ale także polityki mieszkaniowej miasta.


Poznań, 4 października 2013 r.

 

Czytaj również Protest w obronie kobiety ze Sczanieckiej

Opublikowano w Informacje