"Czyściciel" oskarżony o nękanie lokatorów poznańskich kamienic wznawia działalność. Otwiera nowe biuro i zapowiada, że będzie stosował te same metody.

City Park to luksusowy kompleks w dawnych koszarach wojskowych przy ul. Wyspiańskiego w Poznaniu. Jest tam pięciogwiazdkowy hotel, kasyno, restauracje, butiki i bank. Jeden z pustych lokali zajęła właśnie Fabryka Mieszkań. To firma Piotra Ś. oskarżonego o nękanie lokatorów. Na witrynach oklejonych żółtą taśmą jest jego nazwisko i numer telefonu. A także informacja o ofercie firmy: "zarządzanie kamienicami", "skup kamienic z lokatorami", "negocjacje z lokatorami".

Jak wyglądają takie "negocjacje"? Detalicznie wymienia to akt oskarżenia: Piotr Ś. i jego kompani wiercili dziury w sufitach, zalewali mieszkania, rozrzucali robaki i padlinę, rozbijali ściany, odcinali gaz i wodę. W ten sposób zmuszali lokatorów do wyprowadzki. "Wyczyszczone" kamienice były potem remontowane i z zyskiem sprzedawane.

Cały artykuł do przeczytania na poznan.gazeta.pl

 

Opublikowano w Informacje
poniedziałek, 02 czerwiec 2014 05:33

O prawo do mieszkań socjalnych i komunalnych

Mieszkańcy kamienicy przy ulicy Taczaka 8 zwrócili się do miasta o przydział lokalu komunalnego. W tym celu udali się do Wydziału Spraw Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej znajdującego się przy ul. 3. Maja w Poznaniu. Jednak pracownica urzędu nie spojrzała nawet na wniosek i odmówiła jego przyjęcia. Choć takie działanie jest niezgodne z prawem, zdarza się nagminnie.

Kamienica przy Taczaka 8 jest własnością Urzędu Marszałkowskiego. Opustoszała w efekcie podwyżek czynszów oraz presji formalnej wywieranej na mieszkańców. Sytuacja ta systematycznie zmuszała starych lokatorów do wyprowadzki, a niektórzy z nich mieszkali tam od ponad 40 lat. Spośród ośmiu rodzin pozostały tylko trzy osoby: małżeństwo emerytów oraz samotna wdowa w podeszłym wieku. To właśnie oni zwrócili się o przydziały mieszkań komunalnych do miasta i zostali odprawieni nawet bez przysłowiowego kwitka.

Z drugiej strony Urząd Marszałkowski chce uniknąć procesu eksmisyjnego, w wyniku którego zaistniałaby szansa dla lokatorów na przydział lokalu socjalnego. Zamiast tego naciska uporczywie na mieszkańców, by sami się wynieśli ze swoich mieszkań. Bez rozprawy. Nakłanianie do wyprowadzki w tej sytuacji nie można nazwać inaczej jak próbami nękania lokatorów.

W tym, jak i w wielu innych przypadkach, naturalne wydaje się zwrócenie się do instytucji miejskich o przydział mieszkania komunalnego, czy socjalnego. Jednak Urząd Miasta stara się ograniczać ilość wpływających do niego wniosków, celowo zaniżając rzeczywistą wielkość zapotrzebowania na lokale socjalne i komunalne w Poznaniu.

Jako WSL domagamy się:

  1. Przyjmowania wszystkich składanych w Wydziale Spraw Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wniosków o przyznanie mieszkania socjalnego lub komunalnego i ustosunkowywanie się do nich na piśmie, w drodze ogólno przyjętej procedury administracyjnej.
  2. Domagamy się, aby odpowiednia komisja przyznająca mieszkania socjalne zbierała się częściej niż raz do roku. Dotychczasowy tryb przyznawania mieszkań socjalnych, które niekiedy potrzebne są w trybie interwencyjnym, powoduje, że wielu potrzebujących lokatorów, miesiącami pozostaje bez nadziei na jakąkolwiek pomoc, czy choćby ustosunkowanie się do podania o przydział. Podania takie powinny być rozpatrywane na bieżąco.
  3. Domagamy się zmiany zasad przyznawania mieszkań socjalnych i komunalnych. Są one do tej pory zbyt restrykcyjne. Istnieje wiele rodzi, które z jednej strony mają za mało środków, aby wynająć mieszkanie na wolnym rynku, ale nie kwalifikują się do otrzymania mieszkania komunalnego czy socjalnego.

 

 

Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów

Opublikowano w Informacje
piątek, 30 maj 2014 05:45

Urzędnicy czyszczą kamienice

Kolejny dramat lokatorów rozgrywa się na jednej z objętych projektem rewitalizacji ulic Poznania – Taczaka. Okazała przedwojenna kamienica znajdująca się pod numer 8, kiedyś pełniła funkcję mieszkaniową i usługową. Była domem dla ośmiu rodzin. Pod tym adresem mieściły się także kolejowe przychodnie lekarskie. Dziś trawają tam wysiedlenia.

Aktualnie Taczaka to ulica, na której zamiast dawnych mieszkańców coraz częściej widać modne knajpki z ogródkami wystawionymi podczas sezonu letniego. Kolejne projekty pod wzniosłymi hasłami „współpracy z mieszkańcami i ożywienia miasta” mają na celu między innymi budowanie przyjaznej – dla klientów - atmosfery.

Widmo rewitalizacji

Skutki są jednak nieco inne od założeń. Tą atmosferą nie mogą się cieszyć między innymi mieszkańcy Taczaka 8. Kamienica opustoszała w efekcie zwyżki czynszów i presji formalnej. Sytuacja systematycznie zmuszała starych lokatorów do wyprowadzki. Niektórzy mieszkali tam ponad 40 lat. Spośród ośmiu rodzin zostały tylko trzy osoby. Małżeństwo emerytów oraz samotna wdowa w podeszłym wieku. Nie są zadłużeni. Nie mają dokąd pójść.

Reszta dawnych lokatorów uciekła, wyprowadzając się tam, gdzie pozwalały im na to możliwości finansowe. Inna para emerytów przeprowadzili się do swojej córki; kogoś było stać na mieszkanie; jeszcze inni po prostu odeszli, nie wiadomo gdzie. Teraz z trudną sytuacją muszą się mierzyć ci, którzy z racji niskich dochodów i braku możliwości skorzystania z pomocy rodziny, są zmuszeni do pozostania w kamienicy. Też próbowali znaleźć inne lokum jednak bezskutecznie. Czekają na eksmisję.

Marszałek czyściciel?

Aktualnie kamienica jest własnością Urzędu Marszałkowskiego. Wicemarszałek Wojciech Jankowiak poinformował mieszkańców o wypowiedzeniu umowy najmu już w 2010 roku. Trzyletni okres wypowiedzenia minął w grudniu 2013. Zdezorientowani lokatorzy nie byli informowani o swoich prawach, pomimo próśb o pomoc prawną. Zamiast wsparcia w tej dramatycznej sytuacji, urzędnicy wybrali inne metody. Dzwonią co jakiś czas na prywatne numery ich telefonów, żądając stanowczym tonem opuszczenia lokalu. Nie informują o przysługujących prawach. 

Budowanie presji psychicznej, nakłanianie do wyprowadzki w tej sytuacji nie można nazwać inaczej jak próbami nękania. Oczywiście metody Urzędu Marszałkowskiego są bardziej subtelne, niż te stosowane przez czyścicieli kamienic, jednak cel jest ten sam – lokal ma być pusty w krótkim czasie i przy jak najmniejszych kosztach właścicieli, w tym przypadku jednostki samorządu terytorialnego. Sugeruje się jednocześnie możliwość sprzedaży. Urząd chce uniknąć procesu eksmisyjnego, w wyniku którego byłaby szansa dla lokatorów na przydział lokalu socjalnego. Zamiast tego naciska natarczywie na mieszkańców, by sami się wynieśli ze swoich mieszkań - bez rozprawy.

Nie ma mieszkań, są biurowce

Problemem dla mieszkańców są nie tylko pieniądze i brak możliwości kupna czy wynajęcia mieszkania na wolnym rynku, ale także stabilizacja. Spekulacje czynszami, zjawisko czyszczenia kamienic, tymczasowe umowy, brak ochrony i poszanowania praw lokatorskich – wszystko to tworzy niestabilne warunki wynajmu, które szczególnie dla osób starszych niosą zagrożenie utraty poczucia bezpieczeństwa.

Zakwaterowanie w mieszkaniu komunalnym teoretycznie byłoby gwarantem pewnej stabilizacji. W związku z tym mieszkańcy Taczaka 8 zwrócili się do miasta o przydział lokalu z jego zasobów. W tym celu udali się do Wydziału Spraw Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej znajdującego się przy ul. 3-go Maja w Poznaniu. Pracownica urzędu nie spojrzała nawet na wniosek. Wysłała emerytów do Urzędu Marszałkowskiego, gdyż ten jest „ich nowym właścicielem”. Natomiast Urząd Marszałkowski w odpowiedzi na pytanie o mieszanie zamienne wyśmiał lokatorów. Nie zaoferowano żadnej pomoc, argumentując tym, że samorząd nie posiada lokali.

W tym samym czasie kiedy Urząd Marszałkowski twierdzi, że samorząd nie ma mieszkań,  możemy oglądać pięknie wyremontowane lub nowo wybudowane z pieniędzy podatników siedziby poznańskich urzędników.

Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów będzie współpracować z lokatorami ul. Taczaka 8. Celem jest nie tylko zapewnienie mieszkania na względnie stabilnych warunkach, ale też zilustrowanie polityki samorządu, prowadzonej kosztem godności i praw lokatorów.

 

Opublikowano w Informacje

"Czyściciele" kamienic nękali lokatorów z własnej inicjatywy? Do takich wniosków doszła poznańska prokuratura i umorzyła sprawę ich zleceniodawców.

Bandyci nazywani "czyścicielami" kamienic przez kilka lat działali w Poznaniu pod przykrywką legalnej firmy Fabryka Mieszkań i Ziemi. Właściciele kamienic wynajmowali ich, by pozbywali się lokatorów.

Interes był świetny. Kamienice z lokatorami kupowano bardzo tanio, bo prawo dość skutecznie chroni ich przed wyrzuceniem. Ale gdy lokatorów się pozbywano, wartość kamienic nagle rosła. To dlatego odcinano mieszkańcom prąd i wodę, rozbijano ściany i kanalizację, podrzucano padlinę.

Prokuratura długo nie widziała w tym przestępstwa. Potem jednak oskarżyła "czyścicieli" o nękanie lokatorów. Ale już zleceniodawcami "czyścicieli" się nie zajęła.

Cały tekst do przeczytania na poznan.gazeta.pl


 
Opublikowano w Informacje
poniedziałek, 10 marzec 2014 13:38

Czyściciel z Kórnika

Do Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów zgłosiła się lokatorka mieszkania wynajmowanego w pod poznańskim Kórniku od prywatnego właściciela, który podjął próby jej zastraszenia. Kobieta mieszka z córką, która kilka miesięcy temu straciła pracę wskutek wypadku samochodowego i dotąd ma poważne problemy zdrowotne. Utrzymują się z jednej renty. Wcześniej szukały pomocy m.in. u Burmistrza - Jerzego Lechnerowskiego oraz w instytucjach pomocy społecznej, zawiadamiały media i niejednokrotnie zmuszone były wzywać policję w obliczu brutalnych metod właściciela. Bezskutecznie. Inercja lokalnych władz i instytucji nie dziwi, przykład takiego braku działań względem brutalnych metod czyścicieli idzie przecież z nieodległego Poznania. 

W maju 2013 roku podpisały umowę najmu z właścicielem domu, panem Czesławem M. Umowa miała obowiązywać do maja tego roku, jednak w styczniu kobiety dostały wypowiedzenie w trybie natychmiastowym.

Kiedy pod koniec stycznia nadal pozostawały w lokalu, właściciel postanowił pozbyć się ich sposobami czyścicieli. Odłączył prąd i gaz oraz zabił deskami okna w mieszkaniu lokatorki. Groził jej nasłaniem na nią „penerów". Do mieszkania włamał się też przedstawiciel pośrednika nieruchomości, grożąc przebywającym tam osobom.

22 lutego tego roku działacze Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów na prośbę lokatorki pojawili się w jej domu. Kobieta obawiała się najścia „robotników”, którzy na zlecenia właściciela mieli rozpocząć rozbiórkę. Niestety groźby okazały się prawdziwe. Policja, po wielu telefonach mieszkańców i prośbach o interwencję, w końcu pojawiła się pod domem. Podobnie jak poznańscy funkcjonariusze, policjanci w Kórniku wyraźnie pokazują, z jaką powagą i zaangażowaniem traktują łamanie praw lokatorskich i zastraszanie ze strony właściciela i jego wynajętych pomagierów. W tym czasie „robotnicy” wynajęci przez właściela zabierali się do rozbiórki budynku. W obecności świadków oraz policji doszło do ustnej ugody: lokatorka może pozostać w mieszkaniu do końca marca, właściciel zobowiązał się również do podłączenia mediów. Nie naprawił jednak wyrządzonych przez siebie szkód, a po odjeździe policji groził odcięciem wody i kanalizacji. W naprawie dachu i zdjęciu desek z okien pomogli lokatorce anarchiści.

Wczoraj 7 marca, nieznany sprawca wybił szyby we frontowych oknach budynku. Co ciekawe, wcześniej w mieszkaniu miała miejsce inspekcja Nadzoru Budowlanego. Urzędnicy zapewnili lokatorkę, że właściciel nie może rozpocząć rozbiórki domu bez odpowiednich pozwoleń. Wspomniana umowa również nie została spełniona, ponieważ w mieszkaniu nadal nie ma prądu i gazu.

Kobiety obawiają się dalszych gróźb i zastraszania ze strony właściciela oraz ataków na ich dom.

Opublikowano w Informacje

     Na temat kamienicy przy ul. Hetmańskiej 9 w minionym czasie pojawiło się wiele artykułów i reportaży w mediach.
     Kamienica pełna lokatorów została kupiona w lipcu 2013 roku przez firmę M3. Na wieść o zmianie właściciela część mieszkańców, której udało się znaleźć inne lokale, postanowiła opuścić budynek. Dzisiaj mieszka tutaj 6 rodzin, często są to starsze osoby, dla których zmiana mieszkania, w którym spędzili większość życia, jest praktycznie niemożliwa.
    Po zmianie właściciela lokatorzy zostali poinformowani, oczywiście nieoficjalnie, że kamienica zapewne zostanie sprzedana. Właścicielka postanowiła również podnieść czynsz niektórym lokatorom. W przypadku jednej z rodzin do dzisiaj toczy się postępowanie w sądzie o zasadność podwyżki. Wszyscy mieszkańcy byli zdezorientowani. Planowany kapitalny remont kamienicy był kilkakrotnie przekładany. Ze strony zarządcy, którym jest firma Kamienice Wielkopolski, pojawiały się  całkowicie sprzeczne, lakoniczne informacje. Jednak pod koniec stycznia lokatorzy zostali pozbawieni gazu. Oficjalnym powodem była wadliwa instalacja. Najbardziej poszkodowani byli lokatorzy, których mieszkania ogrzewane są za pomocą instalacji gazowej. Za zgodą pracowników firmy, która przeprowadzała pomiary, mieszkańcy we własnym, sąsiedzkim zakresie usunęli usterkę. Jednak przy odbiorze pracownicy stwierdzili, że mają związane ręce, ponieważ zarządca zakazał im odbioru i włączania gazu.
    Lokatorzy postanowili nagłośnić sprawę, tym bardziej gdy okazało się, zgodnie ze słowami pani z administracji, udzielającej informacji w kwestiach technicznych, że inwestor nie przewiduje podłączenia gazu, a całą instalację zamierza wymienić na cieplik. Ponadto mieszkańcy, pomimo wielu prób, nie mogli skontaktować się w właścicielem, a z czasem administracja również przestała odbierać telefony.
    W prasie nie brakuje doniesień o bezprawnych działaniach właścicieli kamienic, więc trudno dziwić się, że lokatorzy postanowili od razu zareagować i skoro nie mogli dowiedzieć się niczego od osób za to odpowiedzialnych, postanowili zawiadomić o wszystkim media. Dziennikarze szeroko opisali ich problem. Spotkali się również z działaczami Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów. W czasie spotkania okazało się, że jedna z członkiń stowarzyszenia również mieszkała w kamienicy, która przeszła przez ręce właścicielki kamienicy przy ul. Hetmańskiej. Wspólnie ustaliliśmy plan działania na najbliższe dni.
   Po mniej więcej dwóch tygodniach nagłaśniania sprawy i nawiązywania nowych kontaktów, w kamienicy nastąpił przełom. Mimo wcześniejszych zapowiedzi, instalacja gazowa jednak została poddana naprawie. Co więcej, lokatorzy najprawdopodobniej spotkają się z właścicielem, żeby poznać plany dotyczące dalszych losów budynku.
    Historia lokatorów z kamienicy przy ul. Hetmańskiej 9 pokazuje jak ważna jest samoorganizacja mieszkańców i podjęcie walki, kiedy czują się zagrożeni. Nie wiemy jak rozwiązana byłaby kwestia odciętego gazu, gdyby mieszkańcy pozostali bierni, tym bardziej, że chaos informacyjny i brak kontaktu z właścicielem oraz administracją tylko zaostrzył konflikt.
    
    

Opublikowano w Informacje
piątek, 14 luty 2014 17:29

LOKATORZY NA SPRZEDAŻ - FILM

 

Film przedstawia historię sprzeciwu grupy mieszkańców kamienicy mieszczącej się przy ulicy Stolarskiej w Poznaniu. Dzięki bezpośredniemu oporowi lokatorów po wielu latach udało się zdemaskować proceder nielegalnych, brutalnych wysiedleń, dokonywanych głównie na zlecenia banków i kamieniczników przez tzw. „czyścicieli kamienic”.

Stolarska jest tylko jednym z przykładów globalnego problemu. Polityka mieszkaniowa, w której lokator jest utożsamiany z towarem i sprzedawany z kamienicą osiągnęła właśnie skrajny poziom dehumanizacji. Wymusza on coraz bardziej radykalne formy obrony – lokatorzy z ul. Stolarskiej postanowili między innymi zamknąć drzwi kamienicy przed pracownikami spółki zawodowo zajmującej się nękaniem mieszkańców.  Dzięki ich oporowi Stolarska stała się symbolem walki z tzw. „mafią mieszkaniową” silnie ugruntowaną w państwowych strukturach.

W zamyśle autorów filmu moralne oburzenie na krzywdę lokatorów z ul. Stolarskiej uwidacznia ten problem jednak głównym celem jest sprowokowanie szerszej dyskusji i próba zmiany myślenia na temat przyczyn a nie tylko skutków.

Opublikowano w Informacje

W sobotę 1 lutego – nieznani sprawcy – weszli do pustostanu w czyszczonej kamienicy przy ul. Niegolewskich 14 w Poznaniu. Odkręcili wodę i zalali mieszkanie przewodniczącej zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów – Anastazji Molgi. Symptomatyczne jest, że właścicielem kamienicy jest Grzegorz L. będący również współwłaścicielem kamienicy przy ul.Stolarskiej. W tamtej kamienicy lokatorzy dobrze wiedzą kim są nieznani sprawcy i na czyje zlecenie działają. Nie jest to pierwsze i zapewne nie ostatnie działanie wymierzone w aktywistów i aktywistki ruchu lokatorskiego.

W mieście, w którego prezydent nie uznaje nawet istnienia problemu czyścicieli kamienic, a nawet prowadzi z nimi korespondencje, nieznani sprawcy zapewne pozostaną nieznani. W mieście, w którym Wojewoda Wielopolski traktuje oskarżonego o stalking – czyli uporczywe nękanie lokatorów – czyściciela kamienic za partnera do rozmów, nieznani sprawcy mogą nadal zalewać mieszkania lokatorów, zastraszać, biegać z siekierami i odcinać media. W mieście, w którym zastępy policjantów ochraniają komornika, kiedy bezprawnie wyrzuca na bruk starszą i schorowaną kobietę – nieznani sprawcy nie muszą obawiać się aresztowania. W mieście, w którym szeregowi policjanci współpracują z czyścicielami za przyzwoleniem ich przełożonych – nieznani sprawcy mają pełne rozeznanie w działaniach tych, którzy powinni ich ścigać. W mieście, w którym prokuratura i służby jej podległe więcej energii przeznaczają na ściganie i nieudolne próby ukarania aktywistów i aktywistek ruchu lokatorskiego, nieznani sprawcy nadal mogą wybierać na cel kolejne kamienice i ich lokatorów.

W tym mieście jednak, wbrew interesom elity władzy, wbrew bandytom w policyjnych mundurach, wbrew indolencji prokuratury, nie ma i nie będzie zgody na działania – nieznanych sprawców. Dla uczestników ruchu lokatorskiego nie ma żadnych nieznanych sprawców, są za to dobrze znani czyściciele kamienic tacy jak Piotr Ś., Adrian W. Za czyścicielem kamienic kryją się również dobrze znani mocodawcy tacy jak Grzegorz L. Proceder czyszczenia kamienic jest opłacalny, bo finansują go spółki powiązane z NeoBankiem. Lokatorzy nie dadzą się już dalej zastraszać nieznanym sprawcom, my- mieszkańcy poznania dobrze wiemy, kim oni są, czas by władze tego miasta jasno przyznały, że działają w zmowie i porozumieniu z owymi „nieznanymi sprawcami”.

Tekst pierwotnie ukazał się na stronie rozbrat.org

Opublikowano w Informacje

"Nieznani sprawcy weszli do pustostanu w "czyszczonej" kamienicy przy ul. Niegolewskich 14 w Poznaniu. Odkręcili wodę i zalali mieszkanie szefowej Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów.

Molga podejrzewa, że zalanie może być zemstą "czyścicieli" kamienic. Molga obciążała ich swoimi zeznaniami, jest jedną z pokrzywdzonych w ich procesie. "Czyściciele" pojawili się w kamienicy półtora roku temu, gdy kupił ją biznesmen Grzegorz Liberkowski (jest też współwłaścicielem kamienicy przy ul. Stolarskiej, której lokatorzy również byli nękani). Część lokatorów uciekła z kamienicy, Molga ma prawo mieszkać w niej jeszcze do 2016 r. - wtedy kończy się okres wypowiedzenia umowy. - Od ponad pół roku był spokój - mówi Molga."

Cały artykuł do przeczytania na poznan.gazeta.pl
 
Ogladaj również w WTK PLAY
 
 
 
Opublikowano w Informacje

"Od 18 miesięcy lokatorzy kamienicy przy ul. Stolarskiej w Poznaniu żyją bez wody. Boże Narodzenie - podobnie jak rok temu - spędzą, nosząc wodę w baniakach z ulicznego hydrantu: - Dobrze, że nie ma mrozu, bo hydrant by zamarzł.

Krzysztof Sobański mieszka z żoną na parterze kamienicy zamienionej w twierdzę. Drzwi i brama zastawione są drewnianymi płytami, zabite deskami.

Sobański odsuwa taką płytę, wypycha z bramy sklepowy wózek, który przed rokiem ktoś podrzucił do kamienicy. W wózku osiem pięciolitrowych baniaków. Sobański pcha wózek kilkanaście metrów. Przy kościele, pod drewnianym krzyżem, stoi hydrant, do którego podłączono kran. Sobański napełnia baniaki wodą, pakuje do wózka, wraca do kamienicy."

Cały artykuł do przeczytania na poznan.gazeta.pl

Opublikowano w Informacje