poniedziałek, 02 lipiec 2018 06:33

Odbyła się konferencja niezależnych działkowców

24 czerwca w Poznaniu odbyło się spotkanie osób, które dążą do uniezależnienia ogrodów działkowych oraz przeciwstawiają się prowadzonej polityce zarządzania ogrodami przez dominujące stowarzyszenie PZD.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele ogrodów z kilku miast Polski. Na spotkaniu omówiono konferencję, która odbyła się w sejmie 29.11.2017, gdzie wysunięty został m.in. postulat o abolicji dla altan ponadmetrażowych. Zostały podsumowane ogólnopolskie działania niezależnego ruchu działkowców minionego półrocza, podejmowano bieżące problemy z jakimi borykają się działkowcy w poszczególnych miastach i ogrodach oraz w skrócie przedstawiona została sprawa naszego kolegi Irka, który w wyniku jego długoletnich działań walczy w sądzie o zachowanie prawa do działki.

Podkreślona została konieczność wiązania działań w kraju poprzez kontaktowanie się między ogrodami i działającymi na ich terenie ludźmi - czyli zapewnienie przepływu informacji, zachęcanie do samozorganizowania się i aktywnego działania celem przeciwstawiania się  szykanom ze strony PZD i rugowaniu działkowców. Innymi słowy założone cele jesteśmy w stanie osiągnąć w myśl jednej z najbardziej słusznych zasad: "solidarność naszą bronią!" Nie damy się zastraszyć skostniałej strukturze PZD, która pod pretekstem łamania regulaminu w brutalny i bezkompromisowy sposób próbuje usuwać z ogrodów osoby im niewygodne, które wyszły przed szereg, aby ukazać skalę nadużyć niektórych zarządów.

J.