wtorek, 12 czerwiec 2018 10:08

Przeciwko rugowaniu działkowców - oświadczenie

W dniu 14 czerwca 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Poznaniu rozpocznie się proces wytoczony przez poznański okręg Polskiego Związku Działkowców (PZD) jednemu z działkowców i jego rodzinie (mieszkańcom Swarzędza). PZD żąda wydania działki. Wcześniej pozbawiono go członkostwa, co – wg PZD –  oznacza równocześnie wygaśnięcie prawa użytkowania działki. Przepis ten został uznany przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z ustawą zasadniczą. W przypadku gdyby zapadł wyrok niekorzystny dla działkowca, odznaczałoby to eksmisję i utratę mieszkania, bowiem działka stanowi dla pozwanej rodziny jedyny sposób zapewnienia sobie dachu nad głową.

W Poznaniu i aglomeracji poznańskiej rodzinne ogrody działkowe zamieszkuje – wg samych danych PZD – blisko 4000 osób. Jest to efekt wieloletnich zaniedbań w polityce społeczno-mieszkaniowej państwa i samorządu lokalnego. Osoby i rodziny przenoszące się na działki, tylko w ten sposób mogły zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe. Aby uniknąć przeludnienia, rozbudowywano też altany ponad dozwolone parametry. Wiele z rodzin trafiło na ogrody w wyniku „czyszczenia kamieniec”, eksmisji czy innych form przymusowych wysiedleń. Dla innych barierą były i są wysokie ceny nowo wybudowanych mieszkań, gwałtowne wzrosty czynszów, brak mieszkań komunalnych. Przeszło 60% polskich rodzin mieszka w zbyt ciasnych mieszkaniach (dane za 2015 r.). Ogrody działkowe w takim układzie stały się alternatywą, choć ustawa zabrania zamieszkiwania na nich.

Władze lokalne od lat mają świadomość stanu rzeczy, bowiem około połowa z zamieszkujących działki posiada tam zameldowanie. Co więcej niejednokrotnie odmawiano przyznania lokali komunalnych ubiegającym się o nie działkowcom, stojąc na stanowisku, że mają oni zabezpieczone potrzeby mieszkaniowe. O problemie i skali zamieszkiwania w rodzinnych ogrodach działkowych raportowała także dwukrotnie Najwyższa Izba Kontroli (w 2009 i 2010 r.).

Niezależne organizacje działkowców i Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów domagają się abolicji dla osób posiadających nadmetrażowe altany i zmiany ustawy – wnosimy o usunięcie z ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych zapisu, że stowarzyszenie ogrodowe prowadzące ogród ma uprawnienia do wypowiadania umów dzierżawy działkowej z powodu zamieszkiwania i pozbawiania w ten sposób w większości przypadków dorobku całego życia i dachu nad głową.

W przypadku toczonej przed Sądem Rejonowym sprawy, uważamy, że PZD nie ma moralnego, a także formalnego prawa pozbawiać działkowca i jego rodziny dachu na głową. Nie ma go tym bardziej, że rugowanie działkowców następuje wybiórczo, a ofiarami padają przede wszystkim ci, którzy nie godzą się na dyktat PZD. Nie można dopuścić też do precedensu, który może uruchomić lawinę eksmisji z działek. Dlatego żądamy od PZD w tym przypadku wycofania pozwu.

Stowarzyszenie Ogrodów Działkowych Forsycja – www.forsycja.sod.cal.pl
Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów – www.wsl-poznan.pl