czwartek, 06 sierpień 2015 05:41

Oświadczenie w sprawie planowanego wzrostu czynszów w mieszkaniach komunalnych

Oświadczenie

w sprawie planowanego wzrostu czynszów w mieszkaniach komunalnych

Wielkopolskie Stowarzyszanie Lokatorów przyjmuje ze zdziwieniem propozycje podwyżek czynszów ogłoszoną za pośrednictwem mediów przez wiceprezydent Poznania Agnieszkę Pachciarz i prezesa ZKZL Pawła Augustyna. Po pierwsze w sprawie tej nie odbyły się żadne konsultacje społeczne. Wielkopolskie Stowarzyszanie Lokatorów otrzymywało wielokrotnie nieoficjalne zapewnienia, także od prezesa ZKZL, że będzie mogło się zapoznać z ewentualnymi propozycjami zmian. Tymczasem – wzorem poprzednich lat – ignoruje się stronę społeczną.

Po drugie, sytuacja ta jest tym bardziej bulwersująca, że – z tego co nam wiadomo – trwa analizowanie zasobów i potrzeb mieszkaniowych, składu społecznego osób korzystających i chcących skorzystać z komunalnego zasobu mieszkaniowego itd. Jeszcze przed zakończeniem tej – w naszym odczuciu – niezbędnej analizy, prominentni urzędnicy miasta ogłaszają swoje stanowisko w sprawie zasadniczych zmian w polityce czynszowej, opierając się jedynie na technokratyczno-ekonomicznych wskaźnikach, które – jak przyznano – pozwolą ściągnąć z mieszkańców większe o kilka milionów w skali miasta czynsze. Czy potrafią odpowiedzieć na pytanie, jakie to przyniesie skutek dla sytuacji ekonomicznej poszczególnych grup lokatorów mieszkań komunalnych? Czy będą się nad tym zastanawiać dopiero wówczas, kiedy zacznie dramatycznie narastać zadłużenie czynszowe i mnożyć się wyroki eksmisyjne?

Pragniemy zaznaczyć, iż w ostatnich latach wysokość czynszów w poznańskich komunalnych zasobach lokalowych rosła zdecydowanie szybciej niż inflacja. Planowana podwyżka, która miałaby przysporzyć o 14% więcej wpływów jest trudna do uzasadnienia, a odwoływanie się do „stawek komercyjnych” jest absurdalne z kilku powodów. (1) Ich wysokość jest efektem polityki mieszkaniowej państwa i samorządów, w wyniku której istnieje zbyt mała podaż mieszkań na wynajem, a zatem ich ceny są wygórowane; politykę tę trzeba zmienić, ale nie poprzez „dobijanie” lokatorów. (2) Stawki mieszkań komunalnych powinny być szacowane do realnych kosztów utrzymania budynku, a te są zdecydowanie niższe we wspólnotach mieszkaniowych (ok. 4,00/m2 wraz z funduszem remontowym) od przyjętej tzw. wartości odtworzeniowej (13,46 zł./ m2). Wykreowanie przez państwo tak wysokiego wskaźnika leżało w interesie deweloperów, banków i właścicieli nieruchomości, a przyniosło dramatyczne konsekwencje dla lokatorów o niższych od przeciętnych dochodach. Skutkowało to min. wzrostem zadłużenia czynszowego. Pytanie brzmi: jakie są miejskie koszty zarządzania komunalnymi zasobami lokalowymi i ile ZKZL zamierza na tym zarabiać, proponując wzrost komunalnych czynszów?

Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów