środa, 28 sierpień 2013 16:56

Czyściciele kamienic i ich mocodawcy nadal bezkarni - relacja z pikiety

Dziś o godzinie 12 pod siedzibą Prokuratury Okręgowej w Poznaniu odbyła się pikieta organizowana przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów. Pikieta miała na celu nagłośnienie braku dobrze przygotowanych działań ze strony prokuratury zmierzających do rozwiązania sprawy poznańskich czyścicieli kamienic i ich mocodawców. Protestujący podkreślali, że nie podjęto żadnych działań wyjaśniających w kluczowych kwestiach - współpracy policji z „czyścicielami” oraz finansowania procederu nielegalnych wysiedleń lokatorów z reprywatyzowanych kamienic. Zgromadzenia pilnowało około 10 policjantów.

Oświadczenie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów

Pomimo, że najbardziej znani czyściciele kamienic stanęli przed sądem, to ich zleceniodawcy, zarówno prywatne osoby jak i banki, mogą nadal cieszyć się bezkarnością. Prokuratura w Poznaniu nie zamierza przywołać ich do odpowiedzialności za brutalne i niezgodne z ustawą o ochronie lokatorów wysiedlenia, dewastowanie budynków, nękanie mieszkańców, pozbawianie ich dostępu do bieżącej wody, a także gazu i prądu.

Przypomnijmy, że zanim mieszkańcy zaczęli się otwarcie buntować, demonstrować na ulicy, organizować się i wstępować w szeregi Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów, prokuratura umarzała wszystkie śledztwa w sprawie łamania praw lokatorów, zgłoszone przez poszkodowanych. Trwało to kilka lat! Dopiero zorganizowane protesty, presja mediów i całej opinii publicznej, zmusiły prokuraturę do zmiany stanowiska.

Indolencji prokuratury, towarzyszyła (i nadal towarzyszy) bierność policji, która nie potrafiła uchronić wysiedlanych siłą mieszkańców przed licznymi atakami. Z drugiej strony na jaw wyszły liczne związki „stróżów prawa” z czyścicielami kamienic i ich zleceniodawcami.

Także władze samorządowe nadal współpracują ze zleceniodawcami bezpośrednich prześladowców lokatorów. Choć prezydent Poznania, Ryszard Grobelny, nie podaje ręki Piotrowi Ś., a Jarosław Pucek w telewizyjnym studio ostentacyjnie dał wyraz swojej do niego niechęci, to ZKZL kolaboruje z mocodawcami czyścicieli kamienic. Co więcej, choć miasto wcześniej w zasadzie odmówiło pomocy licznym ofiarom czyścicieli, dziś poza ich plecami dogaduje się z właścicielami ich kamienic. Tymi samymi, którzy jeszcze niedawno szczuli na nich Piotra Ś.

Dziś, kiedy o mechanizmach czyszczenia kamienic wiemy więcej, widać wyraźnie, że narzędzia państwa - prokuratura, policja, urząd miasta itd. -  nie bronią ofiar dyskryminacji, lecz ochraniają interesy kamieniczników.

Żądamy, aby wszyscy odpowiedzialni za nękanie lokatorów zostali pociągnięci do odpowiedzialności

Apelujemy! Bojkotujcie tych, którzy zlecali i nadal zlecają nękanie lokatorów!