Stop podwyżce czynszów w Gorzowie

Opublikowany
11 sierpień 2020
Autor
Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów

Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów pozostaje w kontakcie z protestującymi przeciwko podwyżce czynszów mieszkańcami Gorzowa. Wystosowano do prezydenta miasta Jacka Wójcickiego pismo następującej treści:

 „Jako Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów chcieliśmy wyrazić nasz sprzeciw wobec drastycznej podwyżki czynszów komunalnych w Gorzowie. Jest to sytuacja trudna do przyjęcia zwłaszcza w momencie zagrożenia epidemicznego, narastających problemów ekonomicznych i spadających dochodów polskich rodzin. Jednorazowy wzrost czynszów o 100% spowoduje w takich warunkach zadłużenie wielu gospodarstw domowych, a w konsekwencji prowadzić będzie do eksmisji i przesiedleń. W nowych okolicznościach (pandemia i kryzys ekonomiczny) władze miasta – naszym zdaniem – powinny wykazać się większym zrozumieniem sytuacji, w jakiej znaleźli się najsłabsi ekonomicznie obywatele.

Działania Pana, jako stojącego na czele zarządu miasta, są dla nas tym większym zaskoczeniem, że wygrywając wybory w 2014 r. niósł Pan – będąc kojarzonym z tzw. nowymi ruchami miejskimi – nadzieję na odmienną politykę społeczno-mieszkaniową, w większym stopniu wrażliwą na sytuację socjalną mieszkańców. Tymczasem planowana podwyżka czynszów byłaby tego wyraźnym zaprzeczeniem. Liczymy jednak na to, że sytuacja może jeszcze ulec zmianie i drastyczne podwyżki czynszów zostaną powstrzymane”.

 O sytuacji informowały już gorzowskie media: Telewizja Gorzów, Radio Gorzów, gorzów24.pl oraz gorzowianin.com

Wspieraj WSL

Apelujemy o wsparcie finansowe w postaci darowizny na pokrycie kosztów pomocy prawnej dla lokatorów. Każda wpłata umożliwi nam kontynuowanie działań obrony lokatorów przed skutkami antyspołecznej polityki mieszkaniowej.

Między innymi pomoże w walce z nielegalnymi eksmisjami oraz brutalnymi wysiedleniami z prywatnych kamienic przez "czyścicieli".

Darowizny prosimy przesyłać na nr konta 2111 6022 020000 0002 2389 6699 W tytule przelewu prosimy wpisać: "Darowizna dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów".

© 2020 Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów. Strona Trojka Design.